Gruzja

gruzja1-e1645613139720

O Projekcie

Projekt Social Inclusion Education in Georgia to przełomowa inicjatywa promująca edukację włączającą w Gruzji, koncentrująca się na zwiększeniu równości w dostępie do edukacji. Inicjatywa skupia się na dwóch kluczowych modułach.

Pierwszy moduł koncentruje się na modernizacji infrastruktury instytucji edukacyjnych, z naciskiem na potrzeby osób niepełnosprawnych. W ramach tego modułu projekt nawiązuje partnerstwo z St. Queen Tamar University of the Patriarchate of Georgia. Współpraca ta ma na celu identyfikację i rozwiązanie pilnych potrzeb infrastrukturalnych. Specjalistyczny sprzęt, narzędzia dydaktyczne i programy edukacyjne zostaną zakupione w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w procesie edukacyjnym.


Drugi moduł projektu obejmuje utworzenie Integracyjnego Centrum Doradztwa Zawodowego Stephen Hawking w celu wspierania osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. Centrum to, zatrudniające doświadczonych psychologów i doradców zawodowych, będzie oferować wysokiej jakości usługi doradcze przez cały czas trwania projektu i po jego zakończeniu.


Projekt “Edukacja na rzecz integracji społecznej w Gruzji” obejmuje również szeroko zakrojone szkolenia dla gruzińskiego personelu edukacyjnego, koncentrujące się na wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, edukacji włączającej, technologii informatycznych i przyszłych kompetencji. Szkolenia te zostaną rozszerzone na 20 innych instytucji edukacyjnych, rozpowszechniając nowe metody i praktyki edukacyjne.


Jest to ambitny projekt, który wykracza poza zwykłą edukację; jest to ruch na rzecz zmian społecznych, który ma na celu zbudowanie bardziej integracyjnej przyszłości dla Gruzji. Projekt daje każdemu dziecku, niezależnie od jego sytuacji, możliwość pełnego rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zrzut ekranu 2023-12-08 172919
image
polska_pomoc_w kopia
LOGO1

Finansowanie: 323 420 zł

„Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

Skip to content