საქართველო: განათლება ბარიერების გარეშე

პროექტი „სოციალური ინკლიუზიური განათლება საქართველოში“ ხელს უწყობს სხვადასხვა ტიპის სოციალური ჯგუფის თანაბარ ინტეგრაციას საგანამანთლებლო სივრცეში. განსაკუთრებით კი სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების შესაძლებლობების ზრდას.

 

ახალი ევროპის ფონდი

პროექტი ‘სოციალური ინკლიუზიური  განათლება საქართველოში’, რომელიც მუშაობს ცენტრული და აღმოსავლეთ ევროპის გარკვევით, ფოკუსირებულია გარიყულობის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ.

ორგანიზაცია წარმოადგენს სხვა არასამთავრობო  ორგანიზაციებთან ერთად ნხორციელებს დემოკრატიული აზროვნების პრინციპებზე დაყრდნობით  სოციალურ პროექტებს.

 

 NEF  აქვს გამოცდილება დევნილთა სახლების მშენებლობაში. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაში და ინკლიზიური პოლიტიკის განვითარებაში – განათლების, კულტურის, ეკონომიკის (ტურიზმის) მიმართულებებით. 

HCAGC: ინკლიუზიური მშვიდობა და ინოვაცია

ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქრთველოს კომიტეტი (HCAGC), მოქმედებს 1992 წლიდან და წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული თანხმობის ასოციაციის (1989-1992) მემკვიდრეს.

ხელს უწყობს ასამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ადამიანის უსაფრთხოებას, უფლებების დაცვას, პოლიკულტურული საზოგადოების მშვიდობიან თანაარსებობას და პლიურალისტული დემოკრატიული კულტურის დამყარებას.

 

PROFFORMANCE+ Thematic Webinars

Inclusion & diversity – Addressing diverse students’ needs

Zrzut ekranu 2023-12-08 172919
image
polska_pomoc_w kopia

FINANCING: 323 420 zł

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

24cicd@gmail.com
+ 995 555 122375
ul. Tsinamdzghvrishvili 31,
Tbilisi
Skip to content